“Tapunun Sahibi İstiklâl Harbi Vermiş, İstiklâl Marşı Yazmış Olan Türk Milletidir”

“Bugüne gelene kadar “Şark Meselesi” denilen şey de Sevr Anlaşması da bir tapu meselesine dayanıyor. Yeni anayasanın geçerlilik kazanması, Sevr Anlaşması’ndan da ileri bir aşamaya geçilmesi manasına geliyor. Anayasa metnini bir ülkenin ve devletin tapu senedi olarak değerlendirirsek, mevcut anayasanın İstiklâl Marşı’nı ve Türk milletini zikretmesi çok önemlidir. Çünkü tapunun sahibinin İstiklâl Harbi vermiş, İstiklâl Marşı yazmış olan Türk milleti olduğu anlaşılmaktadır. 20/4/1340 (1924) tarihli TEŞKİLÂT-I ESASİYE KANUNU’nun 2. maddesinde “Türkiye devletinin dini, din-i İslâm’dır; resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir.”; 12. maddesinde “Ecnebi hizmet-i resmiyesinde bulunanlar, mücazat-ı terhibiye veya sirkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hileli iflâs cürümlerinden biriyle mahkûm olanlar, mahcurlar, tâbiiyet-i ecnebiye iddiasında bulunanlar, hukuk-i medeniyeden ıskat edilmiş olanlar, Türkçe okuyup yazmak bilmeyenler mebus intihap olunamazlar.”; 68. maddesinde “Her Türk hür doğar, hür yaşar.” yazılıdır. Hem de Kur’an (Türk) yazısıyla. Bu metin İstiklâl Marşı’nın ruhunu kendisine meşruiyet kaynağı olarak almıştır, almak zorunda kalmıştır. 68. madde açıkça “ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım” mısraının bir tefsiridir. Bu anayasa 27 Mayıs 1960 darbesiyle mahsusen ilga olunmuştur. Bu anayasa, Yassıada’da hurdaya çıkarılmıştır. İzaha dahi gerek duyulmayacak kadar... Peki, 1982 Anayasası’nın suçu ve günahı nedir kâfirler için? Sorunun cevabı 3. maddede: Bu maddede demir leblebi gibi, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklâl Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.” deniliyor. Hem de değişmez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez madde olarak... Bu 3. madde tapu senedi mübarek. Sapasağlam.”

Mustafa Tosun, En Büyük Finans Çevresi Türkiye’den Yeni Anayasa İstiyor, Çelimli Çalım, sayı 14, s. 6-7.

Saymayan Sayılmaz 1

İçinde bulunduğumuz vaziyeti size izah etmek istiyorum. Sizden gelecek soruların kalkış yerini işaret edebilmek için; bu aynı zamanda, sizden gelecek sorulara hangi açıdan cevaplar sunacağımın da bir işareti olacak. Çevreye başından beri dikkatle yaymak istediğim şey buranın bir İsmet Özel kulübü olmadığının anlaşılmasıdır. Ama ne yazık ki işin bir başka yönü var ki o yönü ihmal ettiğimizde bir tür verimsizliğe hapsolunuyoruz :

İstiklâl Marşı “Kahraman Ordumuza” İthaf Edilmiştir

Türk milletinin başından neler geçti, başına neler geçti? Geçen yedi yüzyılın her elli yılı hususi bir dikkati hak ediyor. Asırlarca kasıtla bulandırılmış suyu durultan, durultmakla kalmayıp içilebilir hale getiren İstiklâl Marşı’dır.

İSTİKLÂL MARŞI'NDAN ANAYASA ÇIKAR!

"İstiklâl Marşı Türk milletinin geleceğinin karartılamayacağı konusunda hem bir vaat, hem bir teçhizat, hatta mühimmat olarak düşünülmüştür. İstiklâl Marşı’nın varlığı bir milletin gelecek başarılarının çerçevesi çizilmek için doğmuş bir şeydir.

Al Sancağın Sönmeyişini Tüten En Son Ocağın Varlığı Açıklar

İstiklâl Marşı’nda ne söylendiği gayet sarih ve kimin söylediği de belli: Sözü söyleyen Türk Milleti. İstiklâl Marşı bir milletten bahsederken sadece bu toprakların üzerinde yaşayan insanları değil, toprağın altındaki şühedayı ve melekleri de hesaba katıyor.

Kür Tale Viame Leka Dın

Önce kadınlığın, ameleliğin, Aleviliğin, Kürtlüğün ortaya nasıl iseler öyle çıkmadığını, çıkarılmadığını ve dikkatlerin kadınlar, ameleler, Aleviler, Kürtler bakımından iyi olanın hangisi olduğuna çevrilmediğini vurgulamamız gerek.

"Biz Türkler Kendimizden Çok Rasulü Ekrem’i Seviyoruz."

Âdem ve Havva… Yıllar ve yapraklar… Hıristiyan takvimine göre 2007 yılında kurulan İstiklâl Marşı Derneği 2018 yılında on birinci yılını ikmal etti. Gâvur aklı 100’lü çalıştığı için (aslı astarı yoktur) her bir yüz ve bin yıl başlangıcında gaza gelir.

İstiklâl Marşı Latin Hurufatıyla Kaleme Alınmadı.

İstiklâl Marşı Latin Hurufatıyla Kaleme Alınmadı.

Biz İstiklâl Marşı Derneği’yiz. Nasıl Yazıldıysa Öyle!

Hangi Ümidin Taşındığı İstiklâl Marşı'ndan Öğrenilebilir

- Bir dernek kurmayı ne zaman düşündünüz? Süreci biraz anlatır mısınız?

- Bir sual işaretiyle dile getirdiğiniz bu ifade beni neye cevap vereceğim hususunda tereddüde düşürdü. Merakım şu: Bana iki soru mu sordunuz; yoksa ortada bir soru var da, siz sorunun iki safhada cevaplandırılmasına mı talipsiniz? Bir “lâhavle...” çekip cevap teminine gayret edeceğim; söylediklerimin sizin öğrenmek istediklerinizden hangisine uyduğuna karar vermek okuyana kalmış.