İSTİKLÂL KOROSU, Altıncı Konser, Ankara

 "Ne Dediğini Bilmek, Bildiğini Okumak" serlevhalı seminerde İstiklâl Korosu on dokuz eser icra etti.

Seyretmek için tıklayınız:

Birinci Bölüm

İkinci Bölüm


 

Şu dağları delmeli
Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dideleri
Gözüm hasretle giryandır
Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın
Seven yok sevdiğim dilhûn eder çok
Çektim elimi gayrı bu dünyâ hevesinden
Düş ben gibi bir aşka sadâkat ne imiş gör
Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden
Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin
Benim yârem gibi yâre bulunmaz
İhtiyatlar silah çatmış yol düzün üstüne
Geçip de karşıma gözlerin süzme
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i bahârım
Söğüdün yaprağı narindir narin

İSTİKLÂL KOROSU, Beşinci Konser, Sakarya

İstiklâl Korosu beşinci konserini verdi.