TÜRKLERİN DEVRİ KİRAZ MEVSİMİ GİBİ DEĞİLDİR

TÜRKLERİN DEVRİ KİRAZ MEVSİMİ GİBİ DEĞİLDİR

Esaret altındayız. Tarihin bir safhasında biz Türklerin zihni esaret altına alındı. Bize Türklerin bir devleti (kendi Kur’an devletlerini) ayakta tutacak imkânları ellerinde tutamadığı fikrini telkin ettiler. Batı Medeniyeti Türkleri esir etmenin tek yolunun merkezi yönetimde söz sahibi olmağa dayandığını fark ettiği için Hıristiyan âlemi önce padişahı ele geçirdi ve böylece yeniçeriliği yok etmek sarayın payına düştü. Müstemlekecilik ticaret kapitalizminden sanayi kapitalizmine ulaşan ülkeleri Türklerin bir daha bellerini doğrultamayacağı hususunda ikna etti.

HABERLER خبرلر

Bakır Tenli Yapraklar
Bir Yusuf Masalı Türk Yazısıyla Neşrolundu
Rasulü Ekrem Söyledi İşiten Türk Oldu
Sınıf Bilinci - İkinci Merhale Sekizinci Nüsha