BATI’NIN ÖNÜNÜ GÖRMESİ

BATI’NIN ÖNÜNÜ GÖRMESİ

Oswald Spengler’in Der Untergang des Abendlandes (Batı İllerinin Harâbîliği) kitabına, bu kitabın doğru ve yerinde hükümler ihtiva ettiğine her iki dünya savaşının da mağlubu olarak halen muamele gören Almanya’ya rağmen inanırım. Tıpkı aynı yazarın Hitler’i bir kahramana değil ancak operanın bir soytarısına benzetilebileceğini telmih eden hükmüne yürekten inandığım gibi. XVIII. Hıristiyan asrından itibaren Batı’nın yani müstemleke haline çevrilmiş yeryüzü toprakları sayesinde şahlanan kapitalizmin çökeceğini söylemek kehanet değil.

HABERLER خبرلر

ELHAN-I ŞİTA

Eskiden İstanbul'a senenin ilk karı düşünce o gün matbuattaki İstanbul gazetelerinin birinci sayfasında Cenab Şehabeddin'in Elhan-ı Şıta (1897) şiiri neşredilirmiş.

TEKNE KAZINTISI NEŞROLUNDU!

Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel'in okurken hem sağdan hem soldan başlanan kitaplarının dokuzuncusu olan “TEKNE KAZINTISI" neşrolundu.

Bakır Tenli Yapraklar
Bir Yusuf Masalı Türk Yazısıyla Neşrolundu
Rasulü Ekrem Söyledi İşiten Türk Oldu
Sınıf Bilinci - İkinci Merhale Sekizinci Nüsha