İSMET ÖZEL
YAZDIKLARIMIN SOLUKLANMA VAKTİ
عصمت اوزەل
یازدقلریمڭ صولوقلانمە وقتی

DİKİNE GİTMEK (2)

DİKİNE GİTMEK (2)

Andımızda “varlığım Türk varlığına armağan olsun” denilirken murat edilen neydi? Bu suale metni kaleme alan Millî Eğitim vekili Reşit Galip’in dahi yerinde bir cevap, doğru bir cevap, kesin bir cevap bulabileceğini sanmıyorum. Niçin sanmıyorum? Çünkü bir hedef olarak ortaya konan her üç şeyden ne anlaşıldığı bugün olduğu gibi geçmişte de belirsizdi. İki yüzyıl öncesinde bir yolunu bulup tarihteki yerine liyakat kesp etmek veya tarihte kendine yer bulabilmek bütün Türkçe okuryazarların derdiydi.

HABERLER خبرلر

TÜRKÜM DOĞRUYUM İNTİKAMIM ÜLKEMDİR PANELİ

"TÜRKÜM DOĞRUYUM İNTİKAMIM ÜLKEMDİR" kitabının neşrolunması münasebetiyle İstanbul'da Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel himayesinde 2 Cemaziyelevvel 1441 Cumartesi günü İstanbul'da tertiplenen panelin tam metni:

"İSPİRTO TÜRK" Neşrolundu

Türkçeden İslâm'a Giriş serimizin yeni kitabı “İspirto Türk” neşrolundu. Kitabın ismi Türkçede hususi bir şekil alan ispirto kelimesinin ruh, can ve espri kelimeleriyle alakası göz

Türkeli'nin Nüfus Kaydı
Sınıf Bilinci Yaz
Cuma Mektupları 2 Neşrolundu
Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir