FERDİN BİLİNÇALTI

FERDİN BİLİNÇALTI

Modern hayat sıkılan kimsenin hayatıdır. Her nedense bu sıkılanın hiç biz olduğunu düşünmeyiz. Kendini modernliği takip etmekle görevli sayanlara göre sıkıntıya düşenler hep başkalarıdır. Kabahati ne kadar başkalarında arıyorsak o kadar modern sayılırız. Eksikliği, yetersizliği, kusuru ve yanlışı bizimkinden başkalarında aramak kendimizi merkezde saydığımız içindir.