İSMET ÖZEL
İSLÂMLA DAMGALANMIŞ VAROLUŞ
عصمت اوزەل
اسلاملە طامغەلانمش وار اولوش

VAROLUŞA İSLÂM DAMGASI

VAROLUŞA İSLÂM DAMGASI

Derhal benimsemiştim Gazneli Mahmud’un “Duvara söyle ki, kapı duysun” tavsiyesini işitir işitmez. Başka bir çarem de yoktu doğrusu. Ne dünyanın şekline bir katkım olacağı aklıma gelirdi, ne de kâinatın çekilip çevrilişine. Daha çocuk yaşta fark etmiştim ki, top her zaman olduğu gibi o gün de aksiyonu yüklenecek unsurun ayağına yakıştırılmıştı. Hangi anlamla yüklüydü aksiyonu yüklenmek? İster sanatçı, ister akademik personel, giderek siyasi bir kişi olalım ve mesleğimizi hangi çapta yürütüyor olursak olalım toplumun dümenine elimizi yakın tutmamız bir şekilde engellenmişti.

HABERLER خبرلر

BENZERSİZ BİR İÇ DENİZ: TÜRK DENİZİ

Türk denizi deyince, Orta Asya’da kuruyan bir “iç deniz”den bahsetmiyoruz. Türklere Orta Asya’da bir köken icat edilmesi günü gelince Türkleri oraya postalamak içindir.

TÜRKÜM DOĞRUYUM İNTİKAMIM ÜLKEMDİR PANELİ

"TÜRKÜM DOĞRUYUM İNTİKAMIM ÜLKEMDİR" kitabının neşrolunması münasebetiyle İstanbul'da Fahri Genel Başkanımız Şair İsmet Özel himayesinde 2 Cemaziyelevvel 1441 Cumartesi günü İstanbul'da tertiplenen panelin tam metni:

"İSPİRTO TÜRK" Neşrolundu

Türkçeden İslâm'a Giriş serimizin yeni kitabı “İspirto Türk” neşrolundu. Kitabın ismi Türkçede hususi bir şekil alan ispirto kelimesinin ruh, can ve espri kelimeleriyle alakası göz

Ömer Seyfettin - Hikayeler
İstiklal Marşı: Abide Milletin Kaidesi - 16 Ağustos 2008 Gaziantep
Of Not Being A Jew Kitabının Yeni Baskısı Yapıldı
Takvim Hicret' Başlar, Tarih Takvimle Tarih Olur