1446 İSTİKLÂL TAKVİMİ NEŞROLUNDU!
Biz Müslümanlar takvimimizi hicretle başlatıyoruz. Çünkü hicret bir inşa hareketinin başlangıcıdır. Kapitalizmin hegemonyasını kırmak kendi hakimiyetimizi tesis etmek için kendimize ait ne varsa onlara sarılmak, onları yükseltmekle muvazzafız. İstiklal Marşı Derneği olarak bu düsturla 14 senedir Müslüman takvimi ve Müslüman saatini esas alarak Türk yazısıyla ve her sene bir basamak yukarı çıkan, hiç yerinde saymayan, tekrara düşmeyen bir İstiklal Takvimi neşrediyoruz. İstiklal Takviminin 1446 senesine ait nüshası da bu saiklerle neşrolundu. Bu seneki takvimimizde resimli Türkçe elifbamız ile Kur'an okumayı bilen ama Türkçe okumayı henüz tecrübe etmemiş olanlar veyahut yeni öğrenenler için kısa ve cazip okuma temrinleri olan harekeli bölümlerimiz mevcut. Okuma metinleri olarak Türkeli'nin Gölleri başlıklı ve vatanımızdaki göllerin hususiyetlerinden, halihazırdaki durumlarından bahseden haritalı ve resimli metinler, Türk musikisine dair malumat ve anekdotların nakledildiği okuma parçaları ile Ahmet Rasim'in İstanbul hayatından bahsettiği ve Türkçe sevgisininin tezahürü olan metinler mevcut. Ayrıca tarih kitaplarının yazmadığı lakin Türk zihninde yer etmiş bazı hadiselerin aksettiği ve bilhassa Cemal Nadir'e ait olan ve kahir ekseriyeti de dergi sayfalarında kalmış karikatürler 1446 senesine ait İstiklal Takvimimizin bir başka cazip bölümü.
 
1446 İstiklal Takvimimizi İstiklal Marşı Derneği şubelerinden, TİYO Yayıncılık'tan, kitapçılardan ve internet üzerinden satış yapan yerlerden temin edebilirsiniz.

 

 
 
URFA İSTİKLÂL MÜCAHEDESİ

Şanlıurfa şehri Türkiye’nin bir parçası değildir; Türkiye Şanlıurfa’nın büyütülmüş bir hâlidir. Eğer dünyada Türkiye diye bir yer varsa bu, Urfa’nın 780.000 kilometrekareye çıkarılmış/büyütülmüş olmasındandır.

ŞİİR KARTLARI

Derneğimizin hazırladığı on sekiz adet şiir kartı TİYO Yayıncılık'tan ve dernek şubelerimizden temin edilebilir.

"HANYALI KONYA" Mecmuamız Çıktı

Konya Şubemiz HANYALI KONYA adlı bir mecmua neşrediyor.

SAFAHAT’IN YEDİNCİ KİTABI "GÖLGELER" TÜRK YAZISIYLA NEŞROLUNDU!

İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Akif’in Safahat’ının yedinci kitabı "Gölgeler" yazıldığı şekliyle yani Türk yazısıyla neşrolundu. 

"ŞİİR RESİTALİ" ÇIKTI

Genel Başkanımız Şair İsmet Özel'in 2011 yılında verdiği Şiir Resitallerinin görüntü kayıtları DVD-Kitap olarak TİYO Yayıncılıktan çıktı.

6. OLAĞAN GENEL KURUL

Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurulu 28 Şevval 1443 Pazar günü (29 Mayıs) İstanbul Şubemizde yapıldı.

"ŞİMDİ İSLÂM'IN SIRASI MI?" Çelimli Çalım'ın On Birinci Sayısı Çıktı!

Çelimli Çalım Mecmuamızın on birinci sayısı "ŞİMDİ İSLÂM'IN SIRASI MI?" manşeti ile  çıktı.

HANYALI KONYA - 4. Sayımız Neşrolundu

Konya Şubemizin neşrettiği HANYALI KONYA mecmuasının dördüncü sayısı çıktı.