BATI’NIN TALEBESİ, BATI’NIN MUKALLİDİ

BATI’NIN TALEBESİ, BATI’NIN MUKALLİDİ

SSCB’ni bir hafta içinde haritadan silebildiği halde Batı niçin Ukrayna bahanesiyle Rusya’yı yalayıp yutamadı? Çünkü kısa denebilecek bir zaman içinde esir milletler yaratan Batı karşısında genç, kendine güvenen Rus milleti vardı. Daha XVIII. Hıristiyan yüzyılından başlayarak Rusya Batılılar ayarında bir ülke olma kararını bütün topluma kabul ettirmişti. Çarlık Rusya’sında bulaşıkçı kadınlar bile roman okuyordu.