TÜRK KAÇTIĞI DELİKTEDİR

TÜRK KAÇTIĞI DELİKTEDİR

Türk hayatının kalitesi günden güne düşüyor. Kaliteyi medeniyet mi, modernlik mi, kapitalizm mi yoksa emperyalizm mi düşürüyor? Acaba medeniyet, modernlik veya çağdaşlaşma, kapitalizm, emperyalizm kendi başlarına ele alınacak hususlar mıdır, yoksa elimizdeki imkân her birini ancak birbirleriyle kurdukları münasebet sayesinde kavrama gücümüzden mi doğmaktadır? Medeniyetten başlayalım: Çünkü saydıklarım arasında üzerinde ne anlama geldiği konusunda mutabakata en çok yaklaşabileceğimiz kelime medeniyettir.