MİLLETLERİN MİLLETLERE ETTİĞİ

MİLLETLERİN MİLLETLERE ETTİĞİ

Hiçbir çağ başka bir çağın kopyası olmadığı halde hem içinde bulunduğumuz çağdan hep şikâyet ettik ve hem de bir zaman önce daha iyi yaşanıldığına inanmak hoşumuza gitti. Ben de “Neyi kaybettiğini hatırla!” uyarısında bulunan metinler kaleme aldım. İnsanlığımızın garipsenecek bir tarafı bu. Dikkat çekmeğe çalıştığım bu yanılsamanın bir fanteziden ibaret olmadığını ve iler tutar bir tarafı olduğunu itiraf etmeliyim. Dünyanın günden güne değiştiği bir vakıa. Değişmeyi hayra yormak gerekli mi, mümkün mü? Bence ne gereklidir, ne de mümkün.