Amacımız

Tüzükte belirtilenden farklı bir amacın da güdüldüğü mü söz konusudur? Kat’iyyetle hayır. Amacımız dernek tüzüğünde ne zikredilmişse odur. Türklük dolaylılık kaldırmaz. Sözüne güvenilmeyene Türk denmez. Biz, baktığına yan gözle bakmayan Peygamber’in ümmetiyiz. Türklük doğrudanlıktır. Hükmümüz zahire göredir. Sadece sarih beyana itibar ederiz. Muhkem olanı kabulden kaçmayız. Burada “amaç” başlığı altında yer verdiğimiz izahat tüzüğümüzde neyi beyan etmişsek onun sarahatine hizmet gayesiyledir:

1. Dünyada ve Türkiye’de insana yaraşır şekilde yaşamak ve yaşatmak için gereken zemini tesis etmek;

“İnsana yaraşır şekilde yaşamak” özgür yaşamaktır. Özünü gürleştirerek yaşayanlar insanca yaşayanlardır. Özde olan fıtrî olandır. Cemadatın, nebatatın, hayvanatın özü tabiî mevcudiyetleriyle mukayyettir. Meydana gelmeleri ne olduklarının delilidir. İnsan ise mevcudiyetini özünü gürleştirerek, yani helâl-haram ayırımı yapabilecek ehliyeti elinde bulundurmak suretiyle kazanır. Ehliyetsizlik “beşer” aşamasında takılı kalmak, insanlık özünden nasiplenmemek anlamına gelir. İnsanın “halife” vasfı bize, insana mahsus özün, ancak tarihî ortamda doğabileceğini öğretiyor. Bu doğumun ancak “ilm” sayesinde gerçekleşebileceği de insanlık tecrübemiz dahilindedir. Demek ki, bir hadise olarak insanın özünün gürleşmesi ancak millî kimliği vasıtasıyla mümkündür. Bir millî kimliğin diğerinden farkını anlayabilmek için her bir millî kimliğin oynadığı tarihî role bakmak lâzımdır. Bu bakış bize niçin Mimar Sinan’ın Türk ve Napoleon Bonaparte’ın niçin Fransız olduğunu gösterir.

2. İstiklâl Marşı’nda yeralan esasları bir duruş olarak rehber kabul ederek bu esasları her yer ve zeminde yaymak;

İstiklâl Marşı’nın inkârı gayr-i kabil esasları şöyledir:

a) Türklere hangi bayrak altında olmanın istiklâl temin edeceği
b) Türk vatanını hangi toprakların teşkil ettiği
c) Türk milletinin bayrağından ve toprağından kopartılmasının hayat hakkını kaybetmesi anlamına geleceği

3. Yerel gelenek ve göreneklerin ikinci maddede belirtilen esaslarla uyumlu olanlarını korumak ve yaşatmaya teşvik etmek;

Amacımız İstiklâl Marşı’nın kabulünden günümüze kadar kimlerin millî varlığa olan sadakate önem verdiğini, kimlerin İstiklâl Marşı’nı işlevsiz bırakma faaliyetlerine daldıklarını anlamak ve anlatmaktır. İstiklâl Marşı’nı rafa kaldırma tavrının maliyetini hesap dahilinde tutmayı İstiklâl Marşı Derneği amaç ittihaz etmiştir.