KOZLU'DAN SOMA'YA

Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum 
kökten dallara yürüyen sular gibi 
yürürüm kömür ocaklarına, çapalanan tütüne 
yürürüm hüzün ve ağrılar çarelenir 
dağların esmer ve yaban telâşından kurtula diye 
torna tezgâhlarında demir.

İsmet Özel – Aynı Adam

"Virüs" dolayısıyla hiçbir gerçeği bilmiyoruz. Çünkü en büyük sermaye sahibi biz değiliz. Ortada fol yok yumurta yokken en büyük sermaye parasını boşuna genetik, elektronik, kozmik, atomik araştırmalara yatırmadı. Fakat dünya sisteminin bütün milletlerin diline musallat olarak gerçeğin fark edilmesine mani olacak anlam kaydırmalarına başvurduğunu herkes görebilir. "Virüsten sonra" dünyanın eskisi gibi olmayacağını söyleyenler "yasak" yerine "kısıtlama" diyor. Sistem aynı tiplere "kaçak" yerine "düzensiz göçmen" dedirtmişti. "Piyasa bunu satın aldı" lafının da mucidi olan sistemin bir an önce "normale dönmek" isteyen insanlar tarafından iştahının kabartıldığı apaçık. Bu yazıda bilebildiğimiz bir husustan bahsedelim: Büyükşehir olmayıp da "virüs" sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilen tek bir şehrimiz var o da Zonguldak. Çünkü Zonguldak’taki nüfusun büyük kısmı madenlerde çalışıyor ve madende çalışmak da insanın vücudunda bilhassa akciğerlerinde büyük ve kalıcı tahribata sebep oluyor. Büyük bir arzuyla normale dönme hevesindekiler bunu düşünüp, hesap ediyor mu? Bunun düşünülmemesi için Türkiye’nin önce sosyalist ve akabinde İslami dönüşümüne mani olundu. 

Türkiye’de ilk büyük işçi hareketi Mart 1965’te Zonguldak’ta vuku buldu. Bu grev ve grev dolayısıyla yaşananlar İsmet Özel’in 1966 yılında yazdığı tek şiiri olan Kan Kalesi’ne:

“ve saat 24 vardiyasının işçileri 
inmiyorlar ocaklarına.” 

şeklinde aksetmiştir. Mart 1965’te Kozlu’da binlerce maden işçisi çalışma şartları, liyakat zammı sebebiyle greve gitmiş, ocaklarına inmemişlerdir. Topraklarımızda bu çapta bir işçi hareketi daha önce görülmediğinden Türkiye’de işçi hareketlerinin en başına Kozlu Grevi yazılır. Grev dolayısıyla Kozlu’da sıkıyönetim ilan edilmiş, dört gün süren olaylar neticesinde iki işçi can vermiştir. İsmet Özel’in kurucusu ve idarecisi olduğu Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü de iki işçinin ateşli silahlarla öldürülmesi üzerine Kızılay’da bir sessiz yürüyüş tertip etmiştir. İsmet Özel’in de bu yürüyüşte hususi bir rolü vardır. Bu yürüyüşe başkaca bir öğrenci kuruluşu, kurum, sendika katılmadığı gibi yürüyüşün aleyhinde tavır takınmışlardır. Toplam yüz kişiyi bulmayan Ankara’daki bu yürüyüşü Vali’nin, Emniyet Müdürü’nün, Milletvekillerinin, Senatörlerin izlediği ve bütün yürüyenlerin tek tek fotoğrafının çekildiğinin bilgisi Turhan Feyzioğlu’nun FKF kitabında mevcuttur. 

O kitapta veya başka hiçbir kitapta bulunmayan bilgi ise Sinan Cemgil ve Şirin Yazıcıoğlu’nun oğlu Taylan Cemgil’in hazırladığı Sinança kitabında yazılıdır. Şirin Yazıcıoğlu Sinança kitabında Kozlu yürüyüşüne kadar Türkiye’deki protesto yürüyüşlerinin bir nevi sessiz yürüyüş olduğundan, Kozlu yürüyüşünde ise ilk defa İsmet Özel’in sloganlar attırarak sessiz yürüyüşü sesli yürüyüşe çevirdiğinden bahseder: "İsmet Özel o yürüyüşte sloganlar attırmış ve yürüyüşü sesli yürüyüşe dönüştürmüştü. O zamana kadar ki yürüyüşlere 27 Mayıs’ta takılan isimleriyle “sessiz yürüyüş” denirdi. Her ne kadar 27 Mayıs öncesi, “Olur mu böyle olur mu?/ Kardeş kardeşi vurur mu?” gibi marşlarla, “Menderes istifa!” gibi sloganlarla çoktan sesli hale gelmiş olsalar da gene de, bu yürüyüşlere “Sessiz Yürüyüş” denirdi. Kozlu işçilerinin ölümüne neden olan saldırıyı protesto yürüyüşünde “İşçiler hey! Köylüler Hey! Emekçiler Hey!” “Selam size!” diye çok bağırıldı. Yürüyüş çok ilgi çekti."


 1965 Mart Kozlu Yürüyüşü, Sağ Önde İsmet Özel

1965’teki Kozlu hadisesi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden faciası olan 2014 tarihli Soma’daki hadise arasında yarım asırlık bir zaman var. Bu yarım asırlık zamanda Soma faciasının olmaması için değil bilakis olması için her şey yapıldı. Tam 301 kişi madende öldü. Bugün virüsten sonra tarımın öneminden bahsediliyor. Halbuki Soma gibi başta tütün olmak üzere zirai mahsul bakımından pek münbit bir mahalde insanlar tarımda çalışmaları imkansız hale getirildiği için madenlere inmek zorunda kalmışlardı. Bunu faciadan sonra yöre halkına uzatılan mikrofonlar dolayısıyla bütün Türkiye öğrenmişti. Türkiye’nin önce sosyalist dönüşüm dolayısıyla sınıf meselesini akabinde İslami dönüşüm dolayısıyla kimlik meselesini hal yoluna komasına mani olanlar, Soma’da maden faciası olduğunda "barış süreci" namıyla Kürtleri bahane ederek kendi çeşitli etnik hedefleri için ortak masa kurmuşlardı. O sırada İsmet Özel ve İstiklâl Marşı Derneği dışında bu işe ses çıkaran kimse veya teşekkül mumla aranırdı. Dünya sisteminin tayin ettiği normlarla normale dönmek bizden uzak olsun:

Nedir bu kölelerin olanca silahları
Silahların köleleri olmaktan başka

Gökhan Göbel 
5 Ramazan 1441

BULGARLARIN TANZİMATI

Bulgarların Hıristiyan takvimine göre 1936'da Tanzimat Fermanı'nın yüzüncü yılını kutladıklarını biliyor muydunuz? 1839'da ilan edilen fermanın yüzüncü yılını neden 1936'da kutlamışlar suali akla gelebilir.

İNKILAPLAR NE ZAMAN NİÇİN İFLAS ETTİ?

Sabahattin Ali 1928’de tahsil için trenle Almanya’ya giderken onu yolcu etmeye gelen Pertev Naili Latin harfleriyle neşredilen ilk gazetelerden birini uzatıp “bunu sakla yüz yıl sonra çok değerli olacak” demiş. Sabahattin Ali de gülerek “tabii harf inkılabı başarılı olursa” diye cevap vermiş.

VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN

Derneğimizin kuruluşunun 10. ve 11. Sene-i devriyelerinde İstiklâl Marşı’nın ilk okunduğu yer olan Kastamonu ilimizdeki Nasrullah Camii’nde Mevlid-i Şerif İstiklâl Marşı’nı okumuştuk.

ŞUUR DELİSİ
VEYA
HER GEÇEN GÜN BİLENEN BİLİNÇ

İsmet Özel “Tersinden Edebiyat Tarihi” yazılarına devam ediyor. Biz “Partizanın Amentüsü” serlevhası altında yazdığımız yazılarda olanca gayrete rağmen edebiyatın dışına itilemeyen İsmet Özel’in aleyhindeki faaliyetleri, İsmet Özel düşmanlığını ayan etmeye çalışırken İsmet Özel'in ne yaptığından bahis açmaya pek fırsat bulamıyoruz.

“TOPARLANIN, GİTMİYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde AKP’li Meclis Başkanı'nın İsmet Özel’in sözlerini tahrif ederek anması hakkında bir yazı neşretmiş, bir çetele tuttuğumuzu da o yazıda söylemiştik.

SİVAS KONYA ELAZIĞ MUŞ

Önceki yazımızda İsmet Özel’in “Evet, İsyan” kitabının neredeyse yarısını asker iken yazıp yayınladığını zikretmemiştik.

BIDEN İLK RESMÎ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPARSA

ABD seçim sonuçları dolayısıyla pozisyon alanları ve kendine uygun bir pozisyon arayanları fark etmek çok kolaylaştı.

BİR ANTOLOJİ DOLAYISIYLA NOTLAR

Hıristiyan takvimine göre 2000-2001 yıllarında Yapı Kredi Yayınları “Yüzyılın Türk Şiiri” adlı üç ciltlik bir antoloji yayınladı. Antolojiyi Mehmet H. Doğan hazırlamış. O sırada YKY’nin editörü ise Enis Batur idi. Kitap yayınevi tarafından “Türk Şiirinin yaşayan en önemli eleştirmeninden vazgeçilmez bir başvuru kaynağı” sloganıyla sunulmuş.